Usługi projektowe

Nasza działalność obejmuje kompletny zakres prac projektowych, od badań wstępnych poprzez pomiary geodezyjne, badania laboratoryjne i pilotowe dla ustalenia procesu technologicznego, projekt wykonawczy, przedmiary i kosztorysy robót, nadzór nad budową, wsparcie konsultacyjne przy opracowaniu dokumentacji przetargowej oraz przy ocenie dokumentacji powykonawczej.

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowego opracowywania dokumentacji projektowych obejmujących:

W naszych projektach wykorzystujemy własne patentowane rozwiązania technologiczne uwzględniające najnowsze trendy w gospodarce wodno-ściekowej.

W zakresie uzdatniania wody wykorzystujemy nowoczesne technologie z super oksydacją, koagulacją, klaryfikacją, filtracją, zmiękczaniem, demineralizacją i absorbcją.

Projektowane przez nas systemy oczyszczania ścieków włączają procesy biologiczne i fizyko-chemiczne dostosowane do charakteru ścieków włączając ścieki bytowe i przemysłowe m.in. z branży spożywczej, papierniczej, tekstylnej oraz petrochemicznej. Ponadto projektujemy procesy do produkcji biogazu z zawiesin organicznych, a także oferujemy rozwiązania dla farm mlecznych lub mięsnych. Produkowany biogaz może być wykorzystany do produkcji prądu lub ciepła.