O firmie

J.K. Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach k. Radomia, została zarejestrowana w 2006 roku w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000268542. Udziałowcem firmy jest kanadyjska Spółka inżynieryjna J.K. Engineering Ltd zarejestrowana w prowincji Alberta. Kanada, która prowadzi swoją działalności na rynku międzynarodowym od 1987 roku.

J.K. Engineering Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz projektowaniu i produkcji urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych takich jak oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, pompownie ścieków.

J.K. Engineering Sp. z o.o. oraz J.K. Engineering Ltd współpracują ze sobą w wyżej wymienionym zakresie, dzięki czemu nasze produkty i usługi obecne są w wielu krajach.